بافت و سویشرت استوک مردانه

  • برند: میکس برند
  • محصول: اروپا و آمریکا
  • فروش: به صورت کیلویی و تناژی
  • لباس کیلویی
  • نوع استوک: نو
  • وزن تقریبی هر پک: 25 الی 30 کیلوگرم